Aktuality, koronavirus

 

Nyní již uvolňujeme nouzový režim ordinace

 

Na doporučení hygieniků upravujeme pracovní dobu tak, že v dopoledních hodinách provádíme preventivní prohlídky a očkování a poté bude ordinační doba vyhrazena nemocným dětem.

Upravené ordinační hodiny viz záložka ORDINAČNÍ HODINY

1. Nadále se ke každému vyšetření musíte předem objednat. Na jedno vyšetření je vyhrazeno 15 minut. Pokud se potkáte v čekárně s jinými pacienty, dodržujte 2metrové odstupy. Vstup do čekárny nadále jen se zakrytým nosem a ústy, pokud možno dítě v doprovodu jen jednoho dospělého.

2. Stále prosíme, abyste nás v případě akutních obtíží Vašeho dítěte kontaktovali telefonicky, domluvíme se na postupu, objednáme přesný čas vyšetření v ordinaci. V době vyhrazené pro nemocné budou objednány nejdříve děti přicházející na kontrolu, ke konci pak akutně nemocní. Vzhledem k současné minimální nemocnosti dětí (většina je stále doma, mimo kolektiv) je nyní doba vyhrazená nemocným kratší.

Zdravotní stav svých dětí můžete konsultovat telefonicky, elektronicky. Pokud se jedná o změny, které lze dokumentovat, prosím o zaslání foto do e-mailu a pak telefonický kontakt. Vzhledem k četným telefonátům mějte prosím trpělivost pokud se nemůžete dovolat.

3. V dopoledních a časných odpoledních hodinách provádíme preventivní prohlídky, povinná a nepovinná očkování, u dětí všech věkových skupin, vždy po aktuální domluvě s Vámi rodiči.

Tento provoz ordinace plánujeme zachovat během celého měsíce května, předběžně do konce června tohoto roku.

Pamatujte, že i když venku nyní již nemusíme nosit roušky, je třeba zachovávat 2metrové odstupy od cizích lidí a v případě nahuštění osob si roušku nasazujte i venku! Při vstupu do budov si nasazujte roušky automaticky a dodržujte 2metrové odstupy.

 

Doporučení Státního zdravotního ústavu:

Pokud má vaše dítě příznaky respirační infekce, zůstaňte doma a kontaktujte svého praktického lékaře telefonicky. 

1. Jak se chovat v  čekárně při návštěvě s jakýchkoliv důvodů:

S dítětem by měla jít jako doprovod pouze jedna osoba !

  • Udržujte odstup alespoň jednoho metru od ostatních; neplatí pro ty, co přišli spolu a jsou v úzkém rodinném kontaktu, ti mohou sedět a čekat spolu.

  • Malé děti držte v čekárně pokud možno na rukou a omezte volný pohyb dětí v prostoru čekárny

  • V současné situaci nebudou hračky v čekárnách k dispozici.

2. Jste-li v čekárně s příznaky akutní respirační infekce (horečka, kašel, dušnost):

  • Nasaďte si (dítěti) ústní roušku (pokud ji máte). Ústní rouškou zakryjte nos a ústa a ujistěte se, že mezi Vaším obličejem a rouškou nejsou žádné mezery. Při sundávání roušky se nedotýkejte její filtrační části, roušku vyhoďte do uzavíratelného koše, umyjte si ruce mýdlem a teplou vodou a ruce si vydezinfikujte alkoholovými dezinfekčními prostředky na bázi alkoholu (alespoň 70%).

  • Pro případ potřeby mějte dezinfekční alkoholový přípravek vždy po ruce; stejně tak je vhodné například v dopravních prostředcích a při jiném kontaktu s plochami hojně používanými (madla, kliky, aj.) používat jednorázové rukavice či vlastní dezinfekci.

  • Při kýchání a kašlání použijte jednorázové kapesníky nebo ohbí rukávu, nikoliv do rukou.

  • Smrkejte do jednorázových kapesníků, použitý kapesník vyhoďte do koše a poté si umyjte ruce.