Aktuality, koronavirus

 

Vážení rodiče!

V rámci protiepidemických opatření doporučených Sdružením praktických lékařů pro děti a dorost, s cílem minimalizovat  možnou infekci novým koronavirem u Vašich dětí i u Vás, je  zaveden

 

NOUZOVÝ REŽIM ORDINACE

  • - Všechny pacienty ošetřujeme VÝHRADNĚ PO  PŘEDCHOZÍM OBJEDNÁNÍ
  • - S nemocným dítětem (horečky, kašel, dušnost), NEVSTUPUJTE DO ČEKÁRNY a předem STAV KONZULTUJTE S LÉKAŘEM  NA TEL.ČÍSLE 558 74 16 67

  • - Zbytná vyšetření/ošetření odložte

Mimořádné opatření platí od pondělí 16. března 2020 od 6:00  hod. do odvolání.

 

Doporučení Státního zdravotního ústavu:

Pokud má vaše dítě příznaky respirační infekce, zůstaňte doma a kontaktujte svého praktického lékaře telefonicky. Po dobu nutného pobytu mimo domov je nutné mít nasazenu jednorázovou roušku. 

 

1. jak se chovat v  čekárně při návštěvě s jakýchkoliv důvodů:

S dítětem by měla jít jako doprovod pouze jedna osoba !

  • Udržujte odstup alespoň jednoho metru od ostatních; neplatí pro ty, co přišli spolu a jsou v úzkém rodinném kontaktu, ti mohou sedět a čekat spolu.

  • Malé děti držte v čekárně pokud možno na rukou a omezte volný pohyb dětí v prostoru čekárny

  • V současné situaci nebudou hračky v čekárnách k dispozici.

 

2. jste-li v čekárně s příznaky akutní respirační infekce (horečka, kašel, dušnost):

  • Nasaďte si (dítěti) ústní roušku (pokud ji máte). Ústní rouškou zakryjte nos a ústa a ujistěte se, že mezi Vaším obličejem a rouškou nejsou žádné mezery. Při sundávání roušky se nedotýkejte její filtrační části, roušku vyhoďte do uzavíratelného koše, umyjte si ruce mýdlem a teplou vodou a ruce si vydezinfikujte alkoholovými dezinfekčními prostředky na bázi alkoholu (alespoň 70%).

  • Pro případ potřeby mějte dezinfekční alkoholový přípravek vždy po ruce; stejně tak je vhodné například v dopravních prostředcích a při jiném kontaktu s plochami hojně používanými (madla, kliky, aj.) používat jednorázové rukavice či vlastní dezinfekci.

  • Při kýchání a kašlání použijte jednorázové kapesníky nebo ohbí rukávu, nikoliv do rukou.

  • Smrkejte do jednorázových kapesníků, použitý kapesník vyhoďte do koše a poté si umyjte ruce.