Ceník služeb

nehrazených ze zdravotního pojištění platný od 1. 9. 2023

Posouzení zdravotní způsobilosti

Zápis do MŠ a jeslí

150,- Kč

Vzdělávání na SŠ, VOŠ a VŠ

pro 2 obory, za každý další +50 Kč

150,- Kč

Zotavovací akce, tábory, školy v přírodě

s platností 2 roky

150,- Kč

Sport

platnost 1 rok

150,- Kč

Tělesná výchova ve škole

150,- Kč

Školní praxe

150,- Kč

Práce a brigády

pouze pro kategorii 1

300,- Kč

Řízení motorových vozidel

skupina AM

250,- Kč

Řízení motorových vozidel

skupina A, B, C, T

500,- Kč

Rozšíření řidičského průkazu

250,- Kč

Držení zbrojního průkazu

700,- Kč

Průkazy, potvrzení, výpisy, návrhy

Zpráva pro pojistné účely

oznámení úrazu, výpočet bolestného, následky

200,- Kč

Zpráva pro komerční pojištění

s výpisem chorob za poslední 3 roky

400,- Kč

Zpráva pro posudkové účely sociálního zabezpečení

na vlastní žádost

250,- Kč

Zpráva pro orgány činné v trestním řízení

zprávy, výpisy a potvrzení na vlastní žádost

300,- Kč

Zpráva pro zahraniční (studijní) pobyt

300,- Kč

Lékařské zprávy

Vystavení návrhu do lázní

lázně, ozdravovny a odborné léčebny

150,- Kč

Zdravotní a potravinářský průkaz

300,- Kč

Svářečský průkaz / kurz

400,- Kč

Potvrzení o dietě

a jiná potvrzení

100,- Kč

Odklad školní docházky

100,- Kč

Duplikát očkovacího a zdravotního průkazu

200,- Kč

Kopie platných posudků a potvrzení

50,- Kč

Výkony

Aplikace očkování nehrazeného ze ZP

na vlastní žádost

200,- Kč

Screening zraku přístrojem Plusoptix

na vlastní žádost

200,- Kč

Vyšetření krevní skupiny

na vlastní žádost

200,- Kč

Odběr krve

na vlastní žádost, bez ceny za laboratorní vyšetření

100,- Kč

Nastřelování náušnic

Nastřelení náušnic

dvě dírky, jeden pár náušnic v ceně

700,- Kč

Nastřelení dírky pro náušnici

jedna dírka, bez náušnic

250,- Kč

Náušnice

jeden pár

200,- Kč

Zápůjčky

Zapůjčení inhalačního nástavce

50,- Kč