Preventivní prohlídky

Jak probíhají pravidelné preventivní prohlídky dětí u nás v ordinaci?

Novorozenci, kojenci a batolata

Od narození do 18 měsíců

Od narození do 18 měsíců věku Vaše děťátko čeká celkem 10 preventivních prohlídek.

Co s sebou na prohlídky

Na každou prohlídku si vezměte:

 • zdravotní a očkovací průkaz dítěte
 • čistou látkovou plenu (příp. jednorázovou podložku) pod miminko

První prohlídka po propuštění z porodnice

Jak probíhá první návštěva miminka v ambulanci?

 • nejdříve s vámi sestřička sepíše veškeré základní údaje o miminku, obou rodičích včetně kontaktů
 • následně na sesterně sestřička miminko zváží a změří obvod hlavičky 
 • poté proběhne vstupní prohlídka miminka u lékařky, na závěr které dostanete prostor pro všechny své dotazy
 • první návštěvu zakončíte objednáním na další termín prohlídky, který bývá zpravidla ihned za týden 
 • Základní problematikou této prohlídky je typ výživy dítěte, řešení problémů s kojením, hodnocení žloutenky, ev. plán dalších vyšetření.

Prohlídka ve 14 dnech

 • Standardní prohlídka, sledujeme zejména hmotnost dítěte, ev. vývoj žloutenky.

Prohlídka v 6 týdnech

 • Standardní prohlídka, sledujeme  hmotnost dítěte, ev. vývoj žloutenky, hodnocení psychomotorického vývoje.
 • Po vyšetření rodiče seznamujeme s povinným očkováním dle platné legislativy ČR, informujeme o možnostech nepovinného očkování.
 • Zajděte s miminkem na kontrolní vyšetření kyčlí

Prohlídka ve 3 měsících

 • Standardní prohlídka, sledujeme hmotnost dítěte,  hodnocení psychomotorického vývoje. 
 • Zahajujeme očkování (dle zdravotního stavu dítěte) ev. očkování dle domluveného plánu.
 • Zajděte s miminkem na kontrolní vyšetření kyčlí

Prohlídka ve 4 měsících

 • Standardní prohlídka, hodnocení psychomotorického vývoje, zahájení podávání příkrmů u nekojených dětí.

Prohlídka v 6 měsících

 • Standardní prohlídka, hodnocení psychomotorického vývoje, zahájení podávání příkrmů u plně kojených dětí. 

Prohlídka v 8 měsících

 • Standardní prohlídka,  hodnocení psychomotorického vývoje, zahájení podávání kouskované (nemělněné) stravy.

Prohlídka v 10 měsících

 • Standardní prohlídka, hodnocení psychomotorického vývoje. 
 • V 10 měsících provádíme první vyšetření zraku přístrojem Plusoptix.

Prohlídka ve 12 měsících

 • Standardní prohlídka, hodnocení psychomotorického vývoje. 
 • Kontrola očkování, stanovení termínu dalších očkování a termínu 18 měsíční prohlídky

Prohlídka v 18 měsících

 • Standardní prohlídka, hodnocení vývoje řeči, chůze.
 • Zhodnocení dotazníku "Poruchy autistického spektra".
 • Vyšetření zraku přístrojem Plusoptix.
 • Očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím

Děti a dospívající

Od 3 do 19 let

Od 3 let věku dítěte se preventivní prohlídky konají ve dvouletých intervalech až do 19 let (liché roky).

Co s sebou na prohlídky

Na každou preventivní prohlídku si s sebou vezměte:

 • zdravotní a očkovací průkaz
 • vzorek ranní moči
 • zprávy z lékařských vyšetření, pokud dítě nějaké absolvovalo
 • zprávy z odborných ambulancí, kde je dítě sledováno
 • seznam léků, které dítě užívá (název, sílu, dávkování)

Prohlídka ve 3 letech

 • Standardní preventivní prohlídka, od tohoto věku se vyšetřuje zrak a sluch.
 • Vyšetření zraku pomocí obrázkových piktogramů na LCD optotypu OptoSmart: Dítě stojí s okem zakrytým kartičkou (případně rukou rodiče) a nezakrytým okem z dané vzdálenosti pojmenovává předměty. Pro dobrou spolupráci doporučujeme na tuto situaci dítě doma připravit, vyzkoušet si podobnou situaci a naučit dítě rozpoznávat základní obrázky (domeček, kolečko, čtverec, židle, srdce, houbička). 
 • V indikovaných případech vyšetření zraku přístrojem Plusoptix s plnou úhradou pojišťovnou, na přání rodičů za úplatu.

Prohlídka v 5 letech

Prohlídka v 7 letech

 • Standardní preventivní prohlídka.

Prohlídka v 9 letech

 • Standardní preventivní prohlídka.

Prohlídka v 11 letech

Prohlídka v 13 letech

Prohlídka v 15 letech

Prohlídka v 17 letech

Výstupní prohlídka v 19 letech

 • Na výstupní prohlídku budete pozvání 1-2 měsíce před dovršením 19 let.